Choď na obsah Choď na menu
 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prehlásenie o ochrane osobných v internetovom obchode www.zdravekrmivo.sk

 

Vážený návštevníci v internetového obchodu www.zdravekrmivo.sk, dovoľte nám informovať vás, ako nakladáme s vašimi osobnými údajmi a ako ich zabezpečujeme.

 

 

1. Správca vašich osobných údajov

 

Obchodné meno: Doglife s.r.o.

IČO: 54796440

DIČ: 2121788020

IČDPH: nie sme platcami DPH

Fakturačná adresa: Tomašiková 12570/50B, 83104 Bratislava

mail: zdravekrmivo@gmail.com

mobil: 0917 533 869 (ďalej len „prevádzkovateľ“).

 

2. Aké osobné údaje spracúvame a na aký účel ich využívame?


- Objednávka bez registrácie

Aby sme mohli naplniť obchodnú zmluvu, uzatvorenú na základe vašej objednávky, spracúvame vaše osobné údaje  v rozsahu meno, priezvisko, titul, adresa dodania tovaru, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa a IP adresa. Tieto údaje sú spracované výhradne pre účel naplnenia kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku a sú nevyhnutné k vybaveniu vašej objednávky v internetovom obchode prevádzkovateľa. Na spracovanie týchto údajov si preto nepýtame váš súhlas, pretože sú nevyhnutné k tomu, aby sme s vami mohli uzavrieť zmluvu (oprávnený záujem). Ak by ste tieto údaje neposkytli, nemohli by sme s vami zmluvu uzavrieť.
Všetky osobné údaje prevádzkovateľ spracováva iba pre odôvodnené účely, po obmedzenú dobu a s využitím maximálneho zabezpečenia.

- Objednávka s registráciou 

Prevádzkovateľ spracováva vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, titul, prihlasovacie meno a heslo, adresa dodania tovaru, fakturačná adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa. Tieto údaje sú spracované pre účel využívania vernostného programu. Súhlas so spracovaním týchto údajov môžete udeliť na záložke registračného formulára v príslušnom checkboxe. Ak chcete využívať vernostné zľavy, nakupujte vždy len ako registrovaný zákazník.
 

- Zasielanie informačných e-mailov
 

Prevádzkovateľ spracováva vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko a e-mailová adresa. Tieto údaje sú spracované pre účel zasielania informačných e-mailov. Súhlas so spracovaním týchto údajov môžete udeliť na záložke registračného formulára v príslušnom checkboxe. Ak chcete dostávať informačné e-maily, zaškrtnite checkbox so súhlasom so spracovaním vašich osobných údajov.
 

3. Práva a povinnosti dotknutej osoby
 

Udelením súhlasu nie sú dotknuté Vaše práva dotknutej osoby. Na základe písomnej žiadosti alebo osobne u prevádzkovateľa máte právo:

- byť informovaný a žiadať o prístup k svojim osobným údajom, o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov §§ 21, 22, 23 Zákona;

- vzniesť námietku proti spracovaniu svojich osobných údajov § 27 Zákona;

- na prenosnosť osobných údajov § 26 Zákona;

- podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené vaše právo na ochranu osobných údajov.
 

4. Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov.

 

Súhlas so spracovávaním vašich osobných údajov, ktorý ste nám poskytli, môžete kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať zaslaním oznámenia na email info@neposlusnypsik.sk.

 

5. Doba, po ktorú uchovávame vaše osobné údaje.

 

Prevádzkovateľ spracováva vaše osobne údaje kým neodvoláte svoj súhlas, najdlhšie však po dobu trvania premlčacej lehoty 10 rokov. V prípade začatia súdneho, správneho alebo iného konania spracovávame Vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu po celú dobu trvania takýchto konaní a zostávajúcu časť premlčacej doby po jeho ukončení.

Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli pri registrácii a súhlase s členstvom vo vernostnom programe, uchovávame dovtedy, kým neodvoláte svoj súhlas, najdlhšie 10rokov.

Prevádzkovateľ po uplynutí doby uchovávania Vaše osobne údaje vymaže alebo skartuje.  V prípade, že nám pošlete vaše osobné údaje za iným účelom tieto údaje budú ihneď  vymazané alebo skartované..

 

6. Prenášanie osobných údajov.

 

Vaše osobné údaje spracúvame v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu prostredníctvom poskytovateľa služby  VLTAVA LABE MEDIA, a.s. IČO: 01440578 . Poskytovateľ tieto údaje spracováva v elektronickej podobe v súlade s nariadením GDPR.
Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej podobe prostredníctvom služieb Estranok a v našej databáze uloženej v PC poverenej osoby.

V prípade plnenia zmluvy poskytujeme vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, titul a adresa doručenia, kontaktné údaje: číslo telefónu a e-mailová adresa i prepravnej spoločnosti123kurier, Messagerie s.r.o, Tomanoczyho 378, 02743 Nižná á,  ktoré ich spracovávajú na účel prepravy vami objednaného tovaru z internetového obchodu k vám.

Prevádzkovateľ poskytuje vaše osobné údaje na daňových dokladoch v rozsahu meno, priezvisko, titul, adresa doručenia, fakturačná adresa, číslo telefónu a e-mailová adresa účtovníckej firme, ktorá ich podľa spracúva na účel zúčtovania,  účtovníckej firme FRAMAF s.r.o., Ivánska 20, 90045 Malinovo; IČO: 35882506, ktorá ich podľa sprostredkovateľskej zmluvy spracúva na účel zúčtovania.

 

7. Vyjadrenie nespokojnosti

 

Ak nebudete spokojný s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje, môžete nás o tom informovať na adrese info@neposlusnypsik.sk. V prípade, že máte pocit, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne,  k  vašim právam patrí i možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

  

 

Uvedené Podmienky a zásady ochrany osobných údajov zákazníkov  v internetovom obchode www.zdravekrmivo.sk nadobúdajú platnosť dňom  1.9.2022.
V prípade nejasností, bližších informácií či pripomienok nás môžete informovať na adrese: zdravekrmivo@gmail.sk.

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.
 


Prihlásenie